Kalendarz

13.06.2018 - 17.06.2018

Poniedziałek

Test

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

22.05.2018 - 23.06.2018

Poniedziałek

11:00

Szkolenie

15:00

Zajęcia

18:00

Spotkanie

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

21.05.2018 - 27.05.2018

Poniedziałek

16:00

Spotkanie wolontariuszy

Wtorek

08:24

Zajecia

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela