Klub Aktywnych Zawodowo

Opis

Klub Aktywnych Zawodowo to projekt działający w ramach Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie oraz współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Czas realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2025

 

Warunki Rekrutacji:

Do projektu przyjmowane są dorosłe osoby z zespołem Downa, które:
a. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
b. są aktywne zawodowo.

 

 

 

 

 

 Formy wsparcia realizowane w ramach projektu – 5 treningów:
-> umiejętności społecznych,
-> umiejętności kulinarnych,
-> umiejętności kreatywnych,
-> trening spędzania czasu wolnego
->zajęcia terapeutyczne.

 

Harmonogram działań w ramach projektu:

Realizujemy konsultacje w szerokim zakresie, w trakcie tygodnia nasi uczestnicy uczęszczają na zajęcia z:
-> psychologiem,
-> logopedą
-> dietetykiem,
-> seksuologiem
-> nauczycielem gry na gitarze

 

Prócz tego uczestnicy projektu  przez cały czas trwania zapewnione mają wsparcie terapeutów zajęciowych.