Współpraca

Opis

Staramy się aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu miejsca dla osób z zespołem Downa w lokalnej społeczności 🙂

 

Uczestniczymy w konsultacjach społecznych projektów i rozwiązań, mających na celu podnoszenie jakości życia rodzin z niepełnosprawnością, a także zgłaszamy własne pomysły. Współpracujemy z Wydziałem Spraw Społecznych UMK oraz Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.


Jesteśmy członkiem Koalicji21, tworzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z zespołem Downa w całej Polsce.

 

Od 2017 roku jesteśmy członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych przy Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Komisja powstała w 2014 roku, w ramach programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, a jej działania skupiają się na podejmowaniu tematów, dialogu i budowaniu rozwiązań, przyczyniających się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w Krakowie.


Rozwijamy również naszą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Małopolskim Oddziałem PFRON, wspólnie budując grupę roboczą na rzecz podnoszenia jakości życia osób z zespołem Downa w Małopolsce.