Środowiskowy Dom Samopomocy

Opis

Od 2016 roku Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy – dzienną placówkę dla 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.  


ŚDS zlokalizowany jest w Nowej Hucie, na os. Wandy 23. Jego działalność finansowana jest ze środków budżetu państwa. 

 

 

Uczestnicy korzystają z różnorodnych zajęć terapeutycznych, których celem jest przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania w życiu codziennym, rozwój samodzielności i umiejętności interpersonalnych.

 

Aktualnie w naszym ŚDS przebywa 16 osób, w tym 8 z zespołem Downa, 2 z autyzmem i 6 z innymi rodzajami niepełnosprawności.

Zajęcia prowadzone są w grupach i indywidualnie. Wsparcie staramy się dopasować do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego z naszych uczestników.  

 

Prowadzimy zajęcia w: 

– pracowni edukacyjnej,

– pracowni kulinarnej,

– pracowni gospodarstwa domowego,

– pracowni plastyczno-technicznej, 

– pracowni informatycznej i multimedialnej,

– pracowni spędzania czasu wolnego.

– zajęcia sportowe: gimnastyka, nauka i doskonalenie pływania, 

– dogoterapia, 

– zajęcia muzyczne, muzykoterapia, 

– trening umiejętności interpersonalnych i społecznych.