Aktualności

31.07.18
Walne Zgromadzenie Członków 2015

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 14 pkt 3 i 6 oraz § 15 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 11 lutego 2015 r. (środa) o godzinie 19.00 w budynku Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych ul. Lubomirskiego 21 w Krakowie. Zapraszamy wszystkich członków jak również zainteresowanych przestąpieniem do Stowarzyszenia.ZARZĄD