Aktualności

06.10.17
Warsztaty: Rozwój sexualny osób z niepełnosprawnością intelektualną
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie
zaprasza na warsztaty:

"Dbam o zdrowie i bezpieczeństwo mojego dziecka
– wspieram jego rozwój seksualny."

Warsztaty dla rodziców, opiekunów i terapeutów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Prowadzący: mgr Joanna Płuska – psycholog, edukator seksualny

Informacje organizacyjne:

Termin: 4 listopada (sobota), godz. 9-17 (zapewniamy przerwy kawowe i ciepły posiłek)

Miejsce: Os. Wandy 23, 31-907 Kraków. Siedziba ŚDS „Tęczy”

Rejestracja: do 30 października https://goo.gl/forms/xR8XtX20RQhB7UY83

Ilość miejsc ograniczona.

Odpłatność: (w cenę wliczone są przerwy kawowe, ciepły lunch, materiały):

Rodzice członkowie „Tęczy” i studenci: 80 zł

Rodzice niebędący członkami „Tęczy”: 95 zł

Terapeuci, pedagodzy, specjaliści: 149 zł
Kontakt: sto.tecza@gmail.com

PROGRAM WARSZTATÓW

  1.  (Seks)ualność – jedno słowo, cała gama zachowań. Tworzymy wspólną definicję tego pojęcia.
  2. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dlaczego budzi tyle skrajnych emocji w naszym społeczeństwie? Dyskusja w odniesieniu do norm społecznych, religijnych, etycznych, partnerskich i klinicznych.
  3. Rozwój seksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Charakterystyka poszczególnych etapów rozwoju. Różnice w przebiegu rozwoju seksualnego osób neurotypowych a osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  4. Potrzeby i zachowania seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jak umożliwić realizację potrzeb i zapobiegać niepożądanym zachowaniom. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami. Największe wyzwania, dla rodziców i opiekunów (dylematy natury moralnej), w czasie dojrzewania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
  5. Prewencja wykorzystania seksualnego. Osoba niepełnosprawna intelektualnie jako ofiara ale i sprawca wykorzystania seksualnego. Rola rodzica w edukacji dziecka.
  6. Rola edukacji seksualnej w zapobieganiu niepożądanych zachowań i zmniejszeniu ryzyka wykorzystania seksualnego.
  7. Kogo rodzic może zaprosić do współpracy na rzecz wspierania rozwoju seksualnego swojego dziecka? Rola i możliwości placówki – praktyczne rozwiązania systemowe.

Prowadzący:

Joanna Płuska – psycholog certyfikujący się w dziedzinie psychoterapii i seksuologii. Zawodowo związana z Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz edukację seksualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz poradnictwo, psychoterapię i grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu promocji zdrowia seksualnego dla młodzieży, dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów a także dla specjalistów. W swojej pracy z klientami ze sprzężoną niepełnosprawnością wykorzystuje metody AAC – komunikacji wspomaganej i alternatywnej. Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

ZAPRASZAMY!