Aktualności

30.12.19
Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie, działając na podstawie § 14 pkt 3 i 6 oraz § 15 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 14 stycznia 2020 (wtorek) o godzinie 18:30 w siedzibie Stowarzyszenia na os. Wandy 23 w Krakowie.

 

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie, w dniu 14 stycznia 2019 r. (wtorek) o godzinie 19.30 w siedzibie Stowarzyszenia na os. Wandy 23 w Krakowie, które będzie władne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych.

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia obejmuje:

 

 1. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących Uchwał.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. 6. Prezentacja i podsumowanie działań Zarządu w okresie marzec 2019 – grudzień 2020.
 7. 7. Prezentacja planów na najbliższy rok działalności Stowarzyszenia.
 8. 8. Przyjęcie rezygnacji z Zarządu Stowarzyszenia Pauliny Surman i prezentacja kandydatów na Członka Zarządu.
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Członka Zarządu Stowarzyszenia.
 10. 10. Wolne wnioski.
 11. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Paulina Surman

Prezes Zarządu