• 1 Business Spoken Here

  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Tęcza" w Krakowie spełnia standardy Business Spoken Here w zakresie:

  • doświadczenia we współpracy z firmami,
  • transparentności organizacji oraz jej dokumentacji,
  • wykorzystania narzędzi analitycznych w organizacji
  • posiadania oferty dedykowanej biznesowi

  Numer certyfikatu: 5/X/2023
  Data ważności Certyfikatu: 03.10.2024

 • 2 Wyróżnienie Kryształy Soli

  Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kategorii: polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza" w Krakowie, w dowód uznania za całokształt misji pełnionej na rzecz osób niepełnosprawych, wszechstrommy program pomocy dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodzin oraz konsekwentne uwrażliwianie społeczeństwa na piękno i bogactwo każdej osoby, niezależnie od jej sprawności fizycznej czy intelektualnej.


  Marek Sowa,
  Marszałek Województwa Małopolskiego,

  Kraków 2014

 • 3 Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa

  Referencje wystawione przez: Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa
 • 4 Rekomendacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Marta Mordarska, Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON prognie zarekomendować działania Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza"  w Krakowie, prowadzone w obszarze niepełnosprawności. Uważamy, że wpływają one na wzrost aktywności osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z zespołem Downa.

  Bez wątpienia działania Stowarzyszenia zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na zajęćie pełnoprawnego miejsca w życiu społecznym, samodzielności oraz satysfakcjonującego udziału w otaczającej rzeczywistości.

  Doychczasowa działalność i wieloletnie doświadczenie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół dzieci z Zespołem Downa "Tęcza" decyduje, że w pełni popieramy podjmowaną inicjatywę.

 • 5 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  Informacja o upowszechnieniu w skali kraju Innowacji wystawiona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 • 6 Muzeum Historii Polski

  Referencje wystawione przez Muzeum Historii Polski

Przekaż datek

godzinne grupowe zajęcia z komunikacji dla młodzieży z zespołem Downa

Zobacz także:

Wspierają nas

Partnerzy