• 1Klub Aktywnych Zawodowo

  Projekt skierowany do dorosłych, pracujących osób z zespołem Downa. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni zapewniającej rehabilitację zawodową i społeczną. W Klubie są realizowane zajęcia specjalistyczne takie jak: spotkania z psychologiem czy zajęcia z komunikacji. Ponadto Klub zapewnia przestrzeń swobodną, która sprzyja integracji uczestników. Projekt „Klub Aktywnych Zawodowo” jest współfinansowany ze środków PFRON.
 • 2Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych „Hula-Hop"

  Grupę docelową stanowią zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice i ich małe dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, które nie ukończyły 6 roku życia oraz osoby oczekujące potomstwa kwalifikujące się do objęcia programem „Za życiem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
 • 3Środowiskowy dom samopomocy

  Grupę docelową stanowią zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice i ich małe dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, które nie ukończyły 6 roku życia oraz osoby oczekujące potomstwa kwalifikujące się do objęcia programem „Za życiem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
 • 4Zima w mieście dla osób z niepełnosprawnościami

  Zima w mieście dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt obejmował organizację dwóch turnusów półkolonii zimowych dla uczniów krakowskich szkół z niepełnosprawnością. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w licznych, atrakcyjnych warsztatach i wycieczkach. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.
 • 5Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 2023

  Projekt obejmuje organizację cyklu imprez dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zespołem Downa w ramach świętowania ich dnia. Planowane są również działania promocyjne i organizacja warsztatów dla uczniów krakowskich szkół w oparciu o naszą książkę Konik i Koninka. Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Krakowa.
 • 6Kocham Kraków z Wzajemnością

  Dwa projekty współfinansowane ze środków Miasta Kraków. Stowarzyszenie włączyło się w organizację i promocję wydarzeń związanych z Tygodniem Osób Niepełnosprawnych - Kocham Kraków z Wzajemnością. Uczestniczyliśmy w inauguracji Tygodnia na Rynku Głównym w Krakowie oraz zrealizowaliśmy szereg aktywności dla osób z zespołem Downa.
 • 7Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami

  Projekt obejmuje organizację dwóch turnusów letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej z niepełnosprawnością intelektualną. Na uczestników czekają różne ciekawe atrakcje! Spotkania z naturą, sztuką, sport, wycieczki... a wszystko to pod okiem doświadczonej kadry. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.
 • 8Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wyjazdy

  Projekt obejmuje pokrycie części kosztów związanych z organizacją wakacyjnego wyjazdu dla młodzieży szkolnej do Muszyny! Projekt współfinansowany ze środków Miasta Kraków.ł
 • 9Turniej piłkarski

  Projekt obejmuje organizację Turnieju Piłkarskiego "Z piłką sięgamy gwiazd" dla 8 drużyn piłkarskich! Wydarzenie odbędzie się we wrześniu na boisku KPSN Pogoń! Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.
 • 10Integracja w Małopolsce - III edycja

  To kolejna odsłona projektu, którego celem jest zachęcenie rodzin z osobami z zespołem Downa do aktywnego poznawania atrakcji Małopolskich. W tej edycji odbędzie się 7 różnych wycieczek dla młodszych i starszych! Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.
 • 11Ahoj, przygodo!

  Uwielbiamy podróże! Jesienią 2023 roku trzy grupy osób z niepełnosprawnością - dzieci szkolne, młodzież i dorośli - wyjadą na weekendowe wycieczki. To będzie prawdziwa lekcja samodzielności w doskonałym towarzystwie rówieśników! Projekt współfinansowany ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
 • 12Samodzielność przede wszystkim

  Wierzymy, że samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną jest kluczem do dobrego życia. Nawet, jeśli zakres samodzielności, który może osiągnąć jest niewielki. W ramach projektu zorganizowane zostaną treningi samodzielnego poruszania się komunikacją miejską, asystentura osobista, szkolenia dla naszych terapeutów oraz warsztaty w szkołach podnoszące poziom świadomości uczniów na temat zespołu Downa. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
 • 13EtnoAudyt z zespołem

  Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Jego celem jest podnoszenie dostępności instytucji kultury poprzez organizację odwróconych szkoleń! Poprzez uczestnictwo w warsztatach i wycieczkach osoby z zespołem Downa dokonają audytu oferty Muzeum! Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.
 • 14Rozwój centrum wolontariatu w Stowarzyszeniu Tęcza

  Projekt obejmuje wzmocnienie wolontariatu realizowanego w Stowarzyszeniu. Planujemy organizację spotkań warsztatowych dla wolontariuszy, sesji mentoringowych, nawiązanie współpracy ze szkołami, uczelniami wyższymi, a także promocję idei wolontariatu pracowniczego! Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.
 • 15Asystentura

  Zadanie polega na organizacji asystencji dla osób z niepełnosprawnością i treningów umiejętności społecznych. W ramach projektu wsparcie uzyska 40 osób z niepełnosprawnością. Projekt współfinansowany ze środków PFRON.
 • 16Centrum Wsparcia dla Kobiet w ciąży i Mam noworodków

  Projekt obejmuje organizację wsparcia dla uchodźczyń z Ukrainy. Pomoc obejmuje wsparcie psychologiczne, udział w warsztatach, szkole rodzenia, konsultacjach ze specjalistami i dostęp do pomocy rzeczowej. Projekt współfinansowany ze środków Kulczyk Foundation.
 • 17Centrum Wsparcia dla Kobiet w ciąży i Mam noworodków - infrastruktura

  Projekt obejmuje przeprowadzenie remontu lokalu Centrum Wsparcia dla Kobiet w ciąży i Mam Noworodków prowadzonego przez Stowarzyszenie. Zadanie realizowane w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna.
 • 18Centrum Wsparcia dla Kobiet w ciąży i Mam noworodków

  Projekt obejmuje organizację wsparcia dla uchodźczyń z Ukrainy, kobiet w ciąży i mam noworodków. Zadanie realizowane w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST - integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie.
 • 19State Street

  Projekt obejmuje organizację wsparcia dla uchodźczyń z Ukrainy, kobiet w ciąży i mam noworodków. Zadanie realizowane w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST - integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie.
 • 20Konsultant ETR

  Innowacja społeczna obejmująca opracowanie i przetestowanie programu szkoleniowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, którego celem jest przygotowanie ich do roli konsutlanta tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (ETR). Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego „Inkubator Włączenia Społecznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przekaż datek

godzinne grupowe zajęcia z komunikacji dla młodzieży z zespołem Downa

Zobacz także:

Wspierają nas

Partnerzy