Podstawowe informacje o placówce

Od 2016 roku Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dzienną placówkę dla 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

ŚDS zlokalizowany jest w Nowej Hucie, na os. Wandy 23. Jego działalność finansowana jest ze środków budżetu państwa.

Uczestnicy korzystają z różnorodnych zajęć terapeutycznych, których celem jest przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania w życiu codziennym, rozwój samodzielności i umiejętności interpersonalnych.

Aktualnie w naszym ŚDS przebywa 16 osób, w tym 8 z zespołem Downa, 2 z autyzmem i 6 z innymi rodzajami niepełnosprawności.

Zajęcia prowadzone są w grupach i indywidualnie. Wsparcie staramy się dopasować do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego z naszych uczestników.

Zajęcia prowadzone w środowiskowym domu samopomocy:

  • edukacyjne,
  • kulinarne,
  • z zakresu gospodarstwa domowego,
  • plastyczno-techniczne,
  • informatyczne i multimedialne,
  • spędzanie czasu wolnego.
  • zajęcia sportowe: gimnastyka, nauka i doskonalenie pływania,
  • dogoterapia,
  • zajęcia muzyczne, muzykoterapia,
  • trening umiejętności interpersonalnych i społecznych.

Więcej informacji o środowiskowym domu samopomocy:

Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej os. Wandy 23 w Krakowie – Facebook

Krakowskie organizacje pozarządowe 

Kontakt

Barbara Kisiel (zastępca Kierownik ŚDS),
sds@stowarzyszenietecza.org,
887-131-288.

Przekaż datek

godzinne grupowe zajęcia z komunikacji dla młodzieży z zespołem Downa

Zobacz także:

Wspierają nas

Partnerzy