Data publikacji: 28.12.2023
Działania Tęczy to nie tylko wycieczki, zajęcia i atrakcje dla osób z zespołem Downa! To także dużo pracy na rzecz naszego środowiska, aby świat wokół nas był bardziej dostępny!

Pojawienie się ustawy o dostępności spowodowało, że instytucje publiczne zaczęły uważniej przyglądać się swojej ofercie pod kątem dostosowania jej do potrzeb osób z różnymi rodzajami trudności. Aby jednak móc ją solidnie ocenić kluczowe okazało się zaproszenie do współpracy samych osób z niepełnosprawnościami i specjalistów, którzy z nimi pracują. I tak nasze Stowarzyszenie zaczęło współpracę z krakowskimi muzeami :) 

W projekcie EtnoAudyt z Zespołem wzięliśmy na warsztat Muzeum Etnograficzne w Krakowie.  Wspólnie z pracownikami tego niewykłego miejsca zrealizowaliśmy:

- 8 audytów dostępności oddziałów, oferty, audioprzewodników, materiałów edukacyjnych oraz stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- 4 szkolenia odwrócone, dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, w których muzealnicy w bezpośrednim kontakcie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną poznały specyfikę ich funkcjonowania,

- 1 szkolenie tradycyjne - uogólnienie wiedzy zdobytej praktycznie. 

Udało nam się również opracować 2 konspekty nowych ścieżek zwiedzania/warsztatów dostosowanych do potrzeb i zainteresowań osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z materiałami merytorycznymi. 

Korzyści z tego działania odniosło nie tylko Muzeum - w roli audytorów wystąpili nasi dorośli, osoby z zespołem Downa, przygotowane już wcześniej do tego wyzwania. Projekt był więc również szansą na aktywizację zawodową i nabywanie nowych, ciekawych kompetencji przez naszych beneficjentów. 

Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego. 

Wspierają nas

Partnerzy