Data publikacji: 21.04.2023
Podczas konferencji rozmawialiśmy o różnych aspektach samodzielności osób z zespołem Downa, a także przybliżyliśmy uczestnikom historię 25 lat działalności stowarzyszenia Tęcza.

Agenda konferencji "O samodzielności osób z zespołem Downa" 

 • Wszystkie kolory Tęczy - kilka słów o historii Stowarzyszenia.
 • Jak korygować zaburzenia biochemiczne u osób z trisomią 21?
 • Gdański model edukacji. Czy można zmienić rzeczywistość szkolną?
 • Między "Ósmym dniem" a "Sokołem z masłem orzechowym" - filmowy wizerunek osób z zespołem Downa" (r)ewolucja?
 • Panel dyskusyjny - co po szkole? ŚDS, WTZ, praca...?
 • Działania Tęczy na rzecz aktywizacji zawodowej osób
 • z zespołem Downa.
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Rozwój osobisty dorosłych osób z zespołem Downa.
 • ART-TES, jako przykład działań terapeutycznych.
 • Panel dyskusyjny - O ograniczeniach i możliwościach.
 
 

Szczególne podziękowania składamy na ręce naszych głównych partnerów i sponsorów

Wspierają nas

Partnerzy